top of page

   Digitalt kontrollverktøy 

 • Bruksområder er: kontroll av fagsjekklister, tegninger og uavhengig kontroll, NDT-inspeksjon, skjenkebevilling og salgsbevilling

 • Gir din bedrift bedre innsikt i om kontroll/inspeksjon er utført og når

 • Enkelt å bearbeide lister før kontrollen og velge hvem som skal utføre og evt. godkjenne

 • Elektronisk signatur og godkjenning på flere nivåer

 • Skjemaløsning for å registere avvik 

 • Støtte for både PC og mobil (egen app)

Vist på mobiltelefonen er eksempel på digital liste for salgskontroll, smittevern og tegningskontroll. Vi digitaliserer dine egne kontrollister.​

Bilde 1.png
PR 365 MOBIL APP
Nå situasjon
 • Mangelfull oversikt om kontroll/inspeksjon er utført

 • Ingen varsel eller påminnelse for kontrollørene

 • Bruker my tid på å finne rapporter

 • Tungvint å dele rapporter

 • Dekker ikke krav til rapportering

Ønsket situasjon
 • Enklere tilgang til kontrolloppgaver som skal utføres

 • Varsler, frister og påminnelser for de som skal utføre og godkjenne

 • Enklere å dele rapporter

 • Analyse og statistikk fordelt på antall rapporter og avvik

 • Flyt for godkjenning og elektronisk signatur

Verktøyet
 • Webbasert

 • Rollestyrt

 • Støtte for desktop og mobile enheter

 • Elektronisk signatur

 • Godkjenning på flere nivåer

 • Rapporter lagres et sted og revisjonstyres

 • Arbeidsflyt tilpasses

 • Egen portal for å lagre og dele rapporter

Produkt

Hva du oppnår

 • Bedre oversikt for ledelsen om kontroll er utført og godkjent

 • Mer oversiktlig produksjon av rapporter

 • Enklere å finne tilbake til kontrollrapportene

 • Forenkler rapportering og e-postutsendelser

 • Sparer tid på mindre print og skanning

 • Enklere tilgang og varsel på oppgaver som skal utføres og godkjennes

 • Et verktøy som tilpasses dine kontrollister, rapportmaler og arbeidsflyt

 • Integrert med KS-systemet Styrsys. Les mer: Styrsys

Om Oss
Kundehistorier
Referanseuttalelser
ISO_Standard.jpeg

B-Consult  

Verktøyet er til stor hjelp ved uavhengig kontroll, kontroll av fagsjekklister og tegninger, da sjekklisten blir kontrollrapporten, ferdig utfylt med vedlegg til hva som er kontrollert.

Fredrik Bjercke, Daglig leder

Structor Fredrikstad

Kontrollrapportene som genereres ser bra ut, er oversiktlige og inneholder all nødvendig informasjon. Ferdig signert, klar for arkivering eller overlevering til oppdragsgiver

Patrick Storm-Jansen, VVS Ingeniør

Kontakt Oss

Kontakt oss

Sentralbord: 951 00 850
Support: 950 70 170
Epost: post@itassist.no
Addresse: Vestre Brugate 5,
3300 Hokksund, Norge
Org.nr: 992 547 928
Be om demo
Send inn forespørsel om du ønsker presentasjon eller demooppsett.

Takk for at du sendte inn!

Demo
DigitaleKontroller_Logo.png
Din leverandør av
kontrollsystem for ditt formål og tilpasset din bedrift.
SOSIALE MEDIER
 • White Facebook Icon
 • Hvit YouTube Ikon
 • White LinkedIn Icon
bottom of page