Digitalt kontrollverktøy 

 • Vi tilpasser arbeidsflyt og kontrollister til din bedrift

 • Vi tilpasser kontrollrapportene til din egen mal

 • Konfigurerbart og fleksibelt system

 • Enkelt å bearbeide lister før kontrollen og velge hvem som skal utføre og evt. godkjenne

 • Elektronisk signatur

 • Rapporter kan sendes på e-post eller deles med eksterne

 • Skjemaløsning for å registere avvik 

 • Støtte for både PC, nettbrett og mobil

Vist på mobiltelefonen er eksempel på digital liste for salgskontroll, smittevern og tegningskontroll. Vi tilpasser dine egne sjekklister digitalt.

Bilde 1.png
PR 365 MOBIL APP
Nå situasjon
 • Mangelfull oversikt om kontroll/inspeksjon er utført

 • Ingen varsel eller påminnelse for kontrollørene

 • Bruker my tid på å finne rapporter

 • Tungvint å dele rapporter

 • Dekker ikke krav til rapportering

Ønsket situasjon
 • Enklere tilgang til kontrolloppgaver som skal utføres

 • Varsler, frister og påminnelser for de som skal utføre og godkjenne

 • Enklere å dele rapporter

 • Analyse og statistikk fordelt på antall rapporter og avvik

 • Flyt for godkjenning og elektronisk signatur

Verktøyet
 • Webbasert

 • Rollestyrt

 • Støtte for desktop og mobile enheter

 • Elektronisk signatur

 • Godkjenning på flere nivåer

 • Rapporter lagres et sted og revisjonstyres

 • Arbeidsflyt tilpasses

 • Egen portal for å lagre og dele rapporter

 

Hva du oppnår

 • Bedre oversikt for ledelsen om kontroll er utført og godkjent

 • Mer oversiktlig produksjon av rapporter

 • Enklere å finne tilbake til kontrollrapportene

 • Forenkler rapportering og e-postutsendelser

 • Sparer tid på mindre print og skanning

 • Enklere tilgang og varsel på oppgaver som skal utføres og godkjennes

 • Et verktøy som tilpasses dine kontrollister, rapportmaler og arbeidsflyt

 
 
Referanser
ISO_Standard.jpeg

B-Consult AS 
(Rådgivende Ingeniør)

"Vi laster enkelt opp dokumenter når egenkontroll er gjennomgått, den som skal ta sidemannskontroll får da varsel på e-post om at det er klart til gjennomgang. Da ligger vedleggene der klart. I Word må man skrive opp manuelt hva som er gjennomgått. Her dras det inn i listen og kommer opp som en liste i sjekklisten, og ligger i bakgrunnen for å enkelt kunne se hva som ble kontrollert.

 

Verktøyet er også til stor hjelp ved uavhengig kontroll, da sjekklisten blir kontrollrapporten, ferdig utfylt med vedlegg til hva som er kontrollert."

Fredrik Bjercke, Daglig leder

Nortic AS
(NDT-inspektør)

Nortic hadde behov for en kvalitetsportal for å samle og beskrive prosedyrer og metodeverk og enklere kunne utføre og dokumentere NDT- inspeksjoner.

Inspeksjonene utføres med digitale kontrollister. Rapporter og arbeidsflyt er tilpasset Nortic sitt behov. Kvalitetsportalen er også skreddersydd for dette formålet. Tidligere ble inspeksjonene dokumentert i Excelark med mange arkfaner. I ny løsning fylles kontrollpunktene ut i en og samme liste og listen blir kontrollrapporten.

Nordfjeldske Kontroll AS
(Skjenkekontrollør)

Krav til digitale kontrollister og rapporter gjorde at Nordfjeldske hadde behov for et digitalt kontrollsystem og som kunne tilpasses deres behov.

Hele saksflyten for kontroll fram til kontrollsted og kommune mottar rapporten er digitalisert og skreddersydd dette formålet. Kommunene kan analysere statistikk og har en strukturert oversikt over alle avvikene.Kontrollsted mottar rapporten per e-post og ansvarlig på kontrollstedet signerer elektronisk.

 

Kontakt oss

Sentralbord: 951 00 850
Support: 950 70 170
Epost: post@itassist.no
Addresse: Vestre Brugate 5,
3300 Hokksund, Norge
Org.nr: 992 547 928
Be om demo
Send inn forespørsel om du ønsker presentasjon eller demooppsett.

Takk for at du sendte inn!

 
DigitaleKontroller_Logo.png
Din leverandør av
kontrollsystem for ditt formål og tilpasset din bedrift.
SOSIALE MEDIER
 • White Facebook Icon
 • Hvit YouTube Ikon
 • White LinkedIn Icon