Utfører din bedrift kontroll ?   

 • Verktøy for å dokumentere kontroll og inspeksjon

 • Kontrollrapportene lagret et sted og revisjonstyrt

 • Støtte for desktop, nettbrett og mobil

 • Flere bruksområder; kontrollister fag og prosedyrer, tegningskontroll, internkontroll, NDT-inspeksjoner, skjenkekontroller m.m.

Vi tilpasser systemet til ditt behov og digitaliserer dine egne kontrollister, behov for rapportering og arbeidsflyt.

For mer informasjon eller avtale demo: post@itassist.no

Bilde 1.png
PR 365 MOBIL APP
Nå-situasjon
 • Mangelfull oversikt om kontroll er utført

 • Mangelfull dokumentasjon

 • Tungvint å finne tilbake til kontrollrapporter 

 • Ingen varsel eller påminnelse for kontrollør

 • Tilfredstiller ikke krav fra oppdragsgiver/kommune

Hva du oppnår
 • Elektronisk godkjenning 

 • Enklere tilgang til kontrolloppgaver som skal utføres

 • Forenklet rapportering 

 • Versjonsnr. på rapportene

 • Varsler, frister og påminnelser for de som skal utføre og godkjenne

 • Analyse og statistikk

Verktøyet
 • Webbasert

 • Rollestyrt

 • Tilpasset innholdsstruktur

 • Tilpasset arbeidsflyt

 • Produksjon og analyse av rapporter

 • Deling av rapporter med oppdragsgiver/kommune

 • Digitale kontrollister og elektronisk signatur

 

Hva du oppnår

 • Bedre oversikt for ledelsen om kontroll er utført og godkjent

 • Mer oversiktlig produksjon av rapporter for oppdragsgiver/kommune

 • Enklere å dokumentere og finne tilbake til kontrollrapportene

 • Forenkler rapportering og e-postutsendelser

 • Sparer tid på mindre print og skanning

 • Enklere tilgang og varsel på oppgaver som skal utføres og godkjennes

 
 
Referanser
ISO_Standard.jpeg

B-Consult AS 
(Rådgivende Ingeniør)

"Det bedrer arbeidsflyten veldig og enkelt å sende over til sidemannskontroll. Når vi har prosjektering, som krever uavhengig kontroll, er det raskt og enkelt å sende over sjekklister, med alle tegninger og dokumenter, som skal til kontroll eksternt. Flyten er veldig ryddig og oversiktlig."

Fredrik Bjercke, Daglig leder

Nortic AS
(NDT-inspektør)

Nortic hadde behov for en kvalitetsportal for å samle og beskrive prosedyrer og metodeverk og enklere kunne utføre og dokumentere NDT- inspeksjoner.

Fleksibiliteten med at ITassist kunne tilpasse løsning til Nortic sitt behov var avgjørende for at ITassist ble valgt som leverandør.

Nordfjeldske Kontroll AS
(Skjenkekontrollør)

Det er digitalisert arbeidsflyt fra kontrollørene er ute i felt, til kontrollsted og kommunens saksbehandlere mottar kontrollrapportene. 

 

Fleksibiliteten med at ITassist kunne tilpasse løsning til Nordfjeldske sitt behov var avgjørende for at ITassist ble valgt som leverandør.

 

Kontakt oss

Sentralbord: 951 00 850
Support: 950 70 170
Epost: post@itassist.no
Addresse: Vestre Brugate 5,
3300 Hokksund, Norge
Org.nr: 992 547 928
Be om demo
Send inn forespørsel om du ønsker presentasjon eller demooppsett.

Takk for at du sendte inn!