BEHOV FOR BEDRE KONTROLL ?  

 • Digitalt verktøy for kontroll av fagsjekklister, tegninger, inspeksjoner, tilsyn, bevilling, skjenkekontroll m.m.

 • Flere bruksområder uavhengig av bransje

 • Bedre kontroll for ledelsen og oppdragsgiver

 • Forenkler rapportering 

 • Analyse og statistikk

 • Arbeidsflyt med varsel for de som skal kontrollere

 • Støtte for PC, PAD eller Mobil (online/offline)

 • Logg deg på via Office, Google, Facebook eller Linkedin

For avtale nærmere presentasjon: post@itassist.no

Bilde 1.png
Nå-situasjon
 • Mangelfull oversikt om kontroll er utført og godkjent innen fristen

 • Mangelfull dokumentkontroll

 • Tungvint å finne tilbake til kontrollrapporter 

 • Ingen varsel eller påminnelse for kontrollør

 • Tilfredstiller ikke krav

Hva du får
 • Godkjenning på flere nivåer

 • Enklere tilgang til kontrolloppgaver som skal utføres

 • Forenklet rapportering 

 • Dokumentstyring

 • Varsler, frister og påminnelser for de som skal utføre og godkjenne

 • Analyse og statistikk

Verktøyet
 • Webbasert

 • Skybasert

 • Din egen kontroll APP

 • Rollestyrte tilganger

 • Innlogging via din Microsoft konto/Office 365

 • Fleksibelt og dynamisk

 • Moderne brukergrensesnitt 

 • Støtte for desktop, PAD og mobil (online/offline)

 

Hva du oppnår

 • Bedre oversikt for ledelsen om kontroll er utført og godkjent

 • Enklere å dokumentere og finne tilbake til kontrollrapportene

 • Forenkler rapportering og e-postutsendelser

 • Sparer tid på mindre print og skanning

 • Enklere tilgang og varsel på oppgaver som skal utføres av kontrollørene

 • Følger en ISO tilnærmet godkjenningsprosess

 • Følger ISO krav til endringshistorikk

 
 
Referanser
ISO_Standard.jpeg

B-Consult AS

B-Consult hadde et tydelig mål for digitalisering.

 

Med vår løsning bearbeider B-Consult sjekklistene før selve kontrollen, fyller ut, godkjenner med EK/SK og signerer elektronisk.​

 

"Det bedrer arbeidsflyten veldig og enkelt å sende over til sidemannskontroll. Når vi har prosjektering, som krever uavhengig kontroll, er det raskt og enkelt å sende over sjekklister, med alle tegninger og dokumenter, som skal til kontroll eksternt. Flyten er veldig ryddig og oversiktlig."

Fredrik Bjercke, Daglig leder

Nortic AS

Nortic hadde behov for en kvalitetsportal for å samle og beskrive prosedyrer og metodeverk og enklere kunne utføre og dokumentere NDT inspeksjoner.

Tidligere kontroller i Excel ble uoversiktlig, med mange arkfaner som skulle fylles ut, med objekter, måleverdier og sjekkpunkter.

 

Vi har digitalisert Nortic sine egne sjekklister og tilpasset både kvalitetsportalen og rapporteringen til Nortic sitt behov.

Fleksibiliteten med at ITassist kunne tilpasse løsning til Nortic sitt behov var avgjørende for at ITassist ble valgt som leverandør.

Nordfjeldske Kontroll AS

Dokumenterer kontroll av salgsbevilling, skjenkebevilling og smittevern med vårt digitale verktøy.

 

Det er digitalisert arbeidsflyt fra kontrollørene er ute i felt, til kontrollsted og kommunekunder mottar rapportene. Kommunene får statistikk og kan analysere svar, kommentarer og avvik i rapportene.

 

Fleksibiliteten i vårt verktøy for digitale kontroller gjorde at Nordfjeldske valgte ITassist sin løsning. Digitalisering av de ulike sjekklistene, arbeidsflyten og selve rapporteringen.

 

Kontakt oss

Sentralbord: 951 00 850
Support: 950 70 170
Epost: post@itassist.no
Addresse: Vestre Brugate 5,
3300 Hokksund, Norge
Org.nr: 992 547 928
Be om demo
Send inn forespørsel om du ønsker presentasjon eller demooppsett.

Takk for at du sendte inn!