top of page

   Digital arbeidsflyt - bedre kontroll !

 • Kontrollør får varsel når kontroll skal utføres

 • Ledelsen har enkel oversikt om kontroll er utført innen fristen

 • Det er enkelt å finne kontrollrapporter i etterkant

 • Det er enkelt å produsere kontrollrapporter og dele rapportene

 • All dokumentasjon lagret et sted

Bruksområder for kontroll:

 • Tegningskontroll

 • Uavhengig kontroll

 • Kontroll av fag

 • Internkontroll

 • Skjenkekontroll og salgsbevilling

 • Inspeksjoner

 

Mulighetene for bruk er flere, da vi digitaliserer dine egne kontrollister, og tilpasser arbeidsflyt og rapporter  til ditt behov.

Bilde 1.png
PR 365 MOBIL APP
Produkt
Om Oss

Hva du oppnår

 • Bedre oversikt for ledelsen om kontroll er utført og godkjent

 • Mer oversiktlig produksjon av rapporter

 • Enklere å finne tilbake til kontrollrapportene

 • Forenkler rapportering og e-postutsendelser

 • Sparer tid på mindre print og skanning

 • Enklere tilgang og varsel på oppgaver som skal utføres og godkjennes

 • Et verktøy som tilpasses dine kontrollister, rapportmaler og arbeidsflyt

 • Tilrettelagt for bruk både på PC og mobile enheter

Kundehistorier
Referanseuttalelser
ISO_Standard.jpeg

B-Consult  

Verktøyet er til stor hjelp ved uavhengig kontroll, kontroll av fagsjekklister og tegninger, da sjekklisten blir kontrollrapporten, ferdig utfylt med vedlegg til hva som er kontrollert.

Fredrik Bjercke, Daglig leder

Structor Fredrikstad

Kontrollrapportene som genereres ser bra ut, er oversiktlige og inneholder all nødvendig informasjon. Ferdig signert, klar for arkivering eller overlevering til oppdragsgiver

Patrick Storm-Jansen, VVS Ingeniør

ISO_Standard.jpeg

Nordfjeldske Kontroll 

Vi ser stor nytteverdi i systemet. Det er mye tryggere med digitale rapporter om vi sammenligner med papirversjonen. Det går mye raskere for overlevering av rapportene. Rapportene blir ikke skrevet for hånd, men digitalt, noe som gjør rapportene veldig tydelige.

Rapporthotellet lagrer alle rapporter på en ryddig måte, noe som gjør det hele enkelt for saksbehandlere i kommunene, som har ansvaret for skjenkebevilling og salgsbevilling.


Anbefales av oss.

Thor Olaf Myhre, Daglig leder

Alkontroll

En helt ny arbeidshverdag for oss som kontrollører. Tidligere ble rapportering gjort skriftlig på papir og videresendt til kommune og bevillingshavere i etterkant.


Med digital løsning fra ITassist blir nå rapportene utført på Iphone eller nettbrett. Veldig tidsbesparende og effektivt. Rapporten går automatisk og umiddelbart direkte til kommunene og bevillingshavere etter endt kontroll. Vi søkte løsningen først og fremst på forespørsel fra kommune, da de ønsket ett digitalt verktøy for statistikk på utførte kontroller og konkrete avvik. Tilbakemeldingen har vært utelukkende positive. Kommunene oppfatter løsningen som veldig oversiktlig og  enkel i bruk. I tillegg må miljømessige hensyn nevnes. Tidligere var hver rapport i 3 eksemplarer og på papir. Nå ligger alt digitalt lagret.

Vi er kjempefornøyd!!

-Jørn Jakobsen , Daglig leder-

Kontakt Oss

Kontakt oss

Sentralbord: 951 00 850
Support: 950 70 170
Epost: post@itassist.no
Addresse: Vestre Brugate 5,
3300 Hokksund, Norge
Org.nr: 992 547 928
Be om demo
Send inn forespørsel om du ønsker presentasjon eller demooppsett.

Takk for at du sendte inn!

Demo
DigitaleKontroller_Logo.png
Din leverandør av
kontrollsystem for ditt formål og tilpasset din bedrift.
SOSIALE MEDIER
 • White Facebook Icon
 • Hvit YouTube Ikon
 • White LinkedIn Icon
bottom of page