Kontrollverktøy til ulike formål

 1. Forenkler rapportering

 2. Gir bedre kontroll

 3. Reduserer papirutskrifter

 4. Mer strømlinjeformet arbeidsflyt

 5. Støtte for varsler
 6. Godkjenning på flere nivåer
 7. Moderne design på kontrollrapportene
 8. Støtte for desktop og mobile enheter
 9. Skybasert og driftes i norge
 10. Tilpasses dine arbeidsprosesser

Bilde 1.png
Digitale Kontroller.png
Type kontroll
Skjenkekontroll/Renhold
 • Kontrollør/renholder registreres med id-nummer

 • Kontrollsted registreres

 • Sjekkliste fylles ut punkt for punkt og godkjennes

 • Kommentar kan legges inn

 • Tilpasset mal for kontrollrapport

 • Ansvarlig person på kontrollstedet signerer elektronisk for identifikasjon

 • Kontrollrapport produseres automatisk når kontroll er utført

 • Kontrollrapport kan sendes på e-post fra kontrollstedet og til ansvarlig person på kontrollstedet

 • Kommune/Oppdragsgiver får tilgang til rapporter ved å logge seg på systemet

Fagsjekklister og tegninger
 • Lister digitaliseres fra Word og Excel

 • Rapportmal tilpasses

 • Godkjenning på flere nivåer

 • Rapport produseres automatisk når kontroll er utført

 • Elektronisk signatur

 • Forenkling av rapportering til Oppdragsgiver

 • Varsler for kontroll

 • Avvik og bilder vises på rapporten

 • Tegningsnummer på tegning som er kontrollert vises på rapporten

 • Støtte for punktmarkering på tegning ved befaring

 • Lenker kan lages til prosedyre beskrivelser i egen kvalitetsportal (Styrsys)

Inspeksjoner
 • Lister digitaliseres fra Word og Excel

 • Rapportmal tilpasses

 • Godkjenning på flere nivåer

 • Rapport produseres automatisk når kontroll er utført

 • Elektronisk signatur

 • Forenkling av rapportering

 • Varsler for kontroll

 • Avvik kan registreres og vises på rapporten sammen med bilder

 • Lenker kan lages til prosedyre beskrivelser i egen kvalitetsportal

 • Oppdragsgiver får tilgang til rapporter ved å logge seg på systemet

 

OM OSS

ITassist AS

ITassist er et firma som har utviklet og bistått utvikling av kvalitetssystemer og kontrollsystemer i snart 10 år.

 

Vi holder til i Hokksund mellom Drammen og Kongsberg

​Vi har kunder innenfor bygg og anlegg, prosessindustri og bedrifter som utfører lovpålagte kontroller. Vi har kunder fra 1 mannsbedrifter opp til større kunder som Volvia og Color Line. Les mer om ITassist

 

Noen kunder

Nordfjeldske Kontroll AS dokumenter salgsbevilling, tobakksalg, skjenkebevilling og smittevern digitalt etter krav fra kommunekunder.

Kontrollrapport sendes ansvarlig på kontrollstedet på e-post. Ansvarlig på kontrollstedet signerer elektronisk for identifikasjon. Kommunene får tilgang til kontrollrapporter forløpende i sentral løsning. Sjekklister fylles ut digitalt og rapport produseres automatisk når kontroll er utført.

Nordfjeldske sparer tid både på gjennomføring av kontroller, men også selve rapporteringen.

 

Nordfjeldske Kontroll AS dokumenter salgsbevilling, tobakksalg, skjenkebevilling og smittevern digitalt etter krav fra kommunekunder.

Kontrollrapport sendes ansvarlig på kontrollstedet på e-post. Ansvarlig på kontrollstedet signerer elektronisk for identifikasjon. Kommunene får tilgang til kontrollrapporter forløpende i sentral løsning. Sjekklister fylles ut digitalt og rapport produseres automatisk når kontroll er utført.

Nortic hadde behov for kvalitetsportal og kontrollverktøy for å utføre NDT inspeksjoner.

Tidligere kontroller i Excel ble for uoversiktlig med mange arkfaner som skulle fylles ut med objekter og måleverdier.

Nortic har valgt digital løsning fra ITassist for bedre kontroll, enklere rapportering og dokumentasjon av utført inspeksjon.

Nortic AS
Nordfjeldske Kontroll AS
 
 

KONTAKT OSS

Sentralbord: 951 00 850
Support: 950 70 170
Epost: post@itassist.no
Addresse: Vestre Brugate 5,
3300 Hokksund, Norge
Org.nr: 992 547 928

BE OM DEMO

Send inn forespørsel om du ønsker presentasjon eller demooppsett.

Takk for at du sendte inn!